Avrupa İslamofobi Raporu (EIR) 2015’ten beri yayımlanan yıllık bir rapordur. Rapor çeşitli Avrupa devletlerinde İslamofobinin yayılmasını belgelemekte ve analiz etmektedir. Her yıl 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımıyla Mücadele Günü’nde internet üzerinden ve basılı olarak yayımlanan rapor önde gelen karar alıcılar, politikacılar, sivil toplum örgütleri ve ırkçılık karşıtı örgütlere gönderilmektedir. Bunların yanı sıra rapor Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Avrupa Parlamentosu gibi birçok uluslararası teşkilata ve önemli kurumlara da ulaştırılmaktadır. Raporlar bir veya birden çok uzman tarafından kaleme alınabilmektedir. Bu raporlar kolay ulaşım sağlanması amacıyla internet üzerinden yayımlanmanın yanı sıra yerel, ulusal ve Avrupa düzeylerinde çalışmalar yürüten önde gelen karar alıcılar, politikacılar, sivil toplum örgütleri ve ırkçılık karşıtı örgütlere de gönderilmektedir.

Bir ülke raporu şu bölümleri içermektedir:

 • Kısa Biyografi
 • Ana Dilde Özet
 • İngilizce Özet

Müslüman karşıtı nefret suçlarına dair mevcut en önemli istatistiksel ve sayısal verileri içermeli; yasamaya ilişkin en önemli gelişmeler, siyasi ve kamusal tartışmalar ve geniş ölçekte kamuoyunun dikkatini çekmemiş büyük öneme sahip olaylara değinmelidir. İlgili ülkedeki İslamofobinin durumuna ışık tutmalı ve en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır.

 • Giriş
 • İslamofobik Hadiselerin Tartışılması
 • Kişilere ve Kurumlara Yönelik Fiziksel ve Sözlü Saldırılar

Bu bölümde yazar hükümet ya da sivil toplum örgütleri tarafından sağlanan istatistiksel verilere dayanarak belgelenmiş Müslüman karşıtı nefret suçlarını ortaya koymalıdır. Yazar en kapsamlı çerçeveyi çizebilmek adına yerel kurumlardan olduğu kadar federal kurumlardan da veri toplamalıdır. Örnek vakalar ve fotoğraflar da dahil edilerek (grafitiler, tahrip edilen nesneler vb.) açıklanmalıdır.

 • İstihdam: İş piyasasında bir kişi (varsayılan) Müslüman kimliğinden ötürü ayrımcılık yaşamış mıdır?

Burada  devletin eşitlikle ilgili makamlarından olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarından (STK) veri talep edilmeli ve dışlanmış ve ötekileştirilmiş olanlara ses olabilmek adına mümkünse iş piyasasında ayrımcılığa uğramış Müslümanlarla grup odaklı görüşmeler yapılmalıdır.

 • Eğitim: İslamofobik içerikler müfredat, ders kitapları ya da başka herhangi eğitim aracında yer almış mıdır?

Yazar İslam ve Müslümanların nasıl resmedildiğini görebilmek için okullarda yeni eğitim malzemelerini özellikle de tarih, din dersi kitaplarını araştırmalıdır.

 • Siyaset: İslamofobi bölgesel ya da ulusal boyuttaki siyasette herhangi bir rol oynamış mıdır?

Yazar siyasi partiler tarafından üretilen seçim kampanyaları ve siyasal programlar gibi materyalleri analiz etmeli, bunun yanında “İslam/Müslümanlar” hakkında konuşan politikacıların söylemlerini incelemelidir. Politikacılar neden İslamofobik söylemler kullanmaktadır? İnsanlar hangi hükümet politikalarından rahatsızlık duymaktadır? Politikacıların iddialarının sonuçları nelerdir? İslamofobik söylemlere kimler karşı çıkmaktadır?

 • Medya

Hangi medya organları İslam ve Müslümanlara İslamofobik bir çerçevede odaklanmaktadır? Hangi gazeteciler ve medya kuruluşları İslamofobik klişeleri düzenli olarak yeniden üretmektedir? Hangi gazeteciler ve medya kuruluşları Müslüman karşıtı ırkçılığa itiraz etmektedir?

 • Adalet Sistemi

Müslümanların dini yaşam haklarını kısıtlayan bir yasa ya da İslamofobik argümanlarla tartışılan bir kanun veya yönetmelik var mı? İslamofobik anlatılara başvurularak oluşturulan bir yasa onaylandı mı? Eğer onaylandı ise kimler tarafından neden desteklendi ve kimler tarafından neden karşı çıkıldı?

 • İnternet

Hangi web sayfaları İslamofobik içerikleri paylaşmaktadır? Bu tür sayfalar güvenlik birimleri tarafından denetlenmekte midir? Politikacılar bu içerikleri paylaşıyor mu?

 • İslamofobik Davranışlar Gösteren Merkezi Figürler

Hangi kurum ve kişiler İslamofobik kampanyaları teşvik etmekte, tartışmalara katılmakta, yasalar için lobi yapmaktadır? Bu kuruluşları devlet kurumlarına bağlayan kişiler, STK ve düşünce kuruluşlarına özel olarak odaklanılması gerekmektedir. Bu girişimler nasıl finanse edilmektedir? Kimleri hedefleyip zarar vermeye çalışmaktadırlar?

 • İslamofobiye Karşı Oluşturulan İnisiyatifler, Siyasi Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri

Burada Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadele için oluşturan inisiyatifler incelenmelidir. Mümkün mertebe yerel ve federal düzeydeki örneklere başvurun. Özetle ilgili ülkede Müslüman karşıtı ırkçılık hakkında sessiz kalmamak ve bu konuyla etkili bir şekilde mücadele edebilmek için neler yapılmaktadır?

 • Sonuç ve Politika Önerileri

Raporunuzu Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadele için devlet kurumları ve STK’ların neler yapması gerektiğine dair öneriler ve bir özet ile tamamlayın.

 • Önemli Olayların Kronolojisi

Lütfen önemli İslamofobik olayları gün, ay ve olay sırasıyla listeleyiniz.

 

Ana Hatlarıyla: Medyada yer alan haberlerin eleştirel yöntemle analiz edilerek bilgilerin bir araya getirilmesi; ayrımcılıkla mücadele eden STK’lar ve bürolarla iletişim halinde olunması; Müslüman toplum, önde gelen akademisyenler ve bu alandaki politika yapıcılarla görüşmeler yapılması tavsiye edilmektedir.

 1. Öz Geçmiş
 2. Ana Dilde Rapor Özeti
 3. İngilizce Rapor Özeti
 4. Giriş
 5. Ülkedeki Önemli İslamofobik Olaylar ve Gelişmeler
  1. Fiziksel ve Sözlü Saldırılar
  2. İstihdam
  3. Eğitim
  4. Siyaset
  5. Medya
  6. Adalet Sistemi
  7. İnternet
 6. İslamofobik Davranışlar Gösteren Merkezi Figürler
 7. İslamofobiye Karşı Oluşturulan İnisiyatifler, Siyasi Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri
 8. Sonuç ve Politika Önerileri
 9. Önemli Olayların Kronolojisi

 

Dil: İngilizce (Özetler ayrıca kendi dillerince yazılacaktır.)

Dağıtım: Raporlar www.islamophobiaeurope.com adresi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Ayrıca bütün raporlar bir kitap halinde yayımlanmaktadır.

Ülkeler:

Uzun Rapor (6 bin kelime): Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç

 

Kısa Rapor (3 bin kelime): Arnavutluk, Belarus, Bulgaristan, Estonya, Güney Kıbrıs, İzlanda, Karadağ, Kosova, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Moldovya, Slovakya, Portekiz, Ukrayna

 

Telif Ücreti:

Uzun Rapor: 1.000 avro

Kısa Rapor: 500 avro

 

Müracaat için Gerekenler:

 • Öz Geçmiş
 • Irkçılık ve İslamofobi araştırmaları sahalarında uzman olmak (yayın listesi)
 • Ülkede bulunan ve temel olarak İslamofobik olaylar hakkında ortak çalışma yapılabilecek

STK’ların listesi

 

15 Eylül 2018: Son başvuru tarihi

10 Aralık 2018:  Raporlar için son teslim tarihi

10 Ocak 2019: Yazarlara geri dönüş yapılması

1 Şubat 2019: Raporların gözden geçirilmesi

21 Mart 2019: Yayın tarihi

 

İletişim: islamophobia@setav.org

Geniş Bilgi için: http://www.islamophobiaeurope.com

 

EDİTÖRLER

Enes Bayraklı

Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü lisans mezunu olan Enes Bayraklı aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. 2009-2010 arasında İngiltere Nottingham Üniversitesinde doktora tezi için araştırmalarda bulundu. 2011-2013 arasında Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde uzman ve müdür yardımcılığı pozisyonunda çalıştı. Aynı dönem içerisinde 2012 Ağustos-Aralık arasında kurucu müdür olarak Bükreş ve Köstence Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görev aldı. 2013’ten beri Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. SETA Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü görevini de yürüten Bayraklı’nın çalışma alanları arasında İslamofobi, Avrupa’da aşırı sağ hareketler, dış politika analizi, Alman siyaseti ve dış politikası bulunmaktadır.

 

Fared Hafez

Salzburg Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde araştırmacıdır. Klagenfurt ve Krems üniversitelerinden sivil eğitim bölümünden lisans derecesini alan Hafez yüksek lisans ve doktora derecelerini Viyana Üniversitesi’nden almıştır. Hafez Klagenfurt ve Viyana üniversiteleri bünyesindeki Müslüman Öğretmenler Yetiştirme Koleji’nde ders vermektedir. Almanca yayımlanan İslamofobi Araştırmaları Yıllığı’nın (Jahrbuch für Islamophobieforschung, www.jahrbuch-islamophobie.de) editörlüğünü yapmaktadır. 2009’da Profesör John Bunzl ile yazdığı Avusturya’da İslamofobya adlı kitabıyla Bruno Kreisky Vakfı tarafından verilen 2009’un Siyasi Kitabı ödülüne layık görülmüştür.

Rapor Çağrısı: Avrupa İslamofobi Raporu 2018