•  

Bu rapor 2016 yılında Hollanda’da Müslümanlara ve İslam dinine karşı irrasyonel nefret, ayrımcılık ve düşmanca tavırları (İslamofobi) içeren çeşitli olay ve olguları tartışmaktadır. Müslümanlara yönelik ayrımcı saldırganlık,... read more

  •  

Panelists of the event included Enes Bayraklı from SETA, Farid Hafez from Salzburg University, Linda Hyökki from Fatih Sultan Mehmet University and Yasser Louati.

  •  

Avrupa, Avrupa dışında kalan ve dışından gelen insanlara demokrasi ve insan haklarını adeta lüks gibi görüyor. Mülteciler sayesinde ‘demokratik Avrupa’nın yaldızlarının pul pul döküldüğüne, Avrupa’nın ‘Utanç Günlüğü’n... read more

  •  

Salzburg Üniversitesinden Dr. Farid Hafez ve Dr. Enes Bayraklı, SETA’nın Avrupa 2015 İslamofobi Raporunda Avrupa’da İslamofobiyi inceledi. STRAZBURG – FARİD HAFEZ, ENES BAYRAKLI İslamofobi veya İslam karşıtı ırkçılık Avrup... read more

  •  

Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Yrd. Doç. Dr. Enes Bayraklı, bütün terör saldırılarının, Müslümanların geneline mal edildiğini ve Müslümanların potansiyel şüpheli olarak görüldüğ... read more

  •  

Islamophobia or anti-Muslim racism poses a growing threat to the democratic foundations of European constitutions and social peace as well as the coexistence of different cultures throughout Europe. Both civil society actors and states should acknowledge ... read more

  •  

2015 Avrupa İslamofobi Raporu’nun en önemli bulgularından biri Letonya, Polonya ve Finlandiya gibi çok az Müslüman nüfusa sahip birçok Avrupa ülkesindeki siyasi tartışmalarda İslamofobik söylemlerin önemli bir rol oynadığı tespitidir. B... read more

  •  

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA’nın 25 ülkede yaptığı son araştırma Avrupa’da İslamofobi’nin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Raporda, Avrupa’daki krizlerin yabancı düşmanlığıyla birle... read more

  •  

Un interview avec Farid Hafez, un autrichien qui fait depuis quelques années des recherches sur l’Islamophobie. Cette année il a publié pour la première fois une vue européenne sur l’Islamophobie avec le “European Islamophobia Repor... read more