•  

İslamofobi nin Yahudi aleyhtarlığıyla karşılaştırılması İslamofobi tartışmalarında sürekli karşımıza çıkmaktadır. İslamofobi ve antisemitizm arasında genellikle fark edilenden daha ileri seviyedeki derin benzerlikler bu iki nefret b... read more

  •  

Bu rapor 2016 yılında Hollanda’da Müslümanlara ve İslam dinine karşı irrasyonel nefret, ayrımcılık ve düşmanca tavırları (İslamofobi) içeren çeşitli olay ve olguları tartışmaktadır. Müslümanlara yönelik ayrımcı saldırganlık,... read more