•  

İslamofobi nin Yahudi aleyhtarlığıyla karşılaştırılması İslamofobi tartışmalarında sürekli karşımıza çıkmaktadır. İslamofobi ve antisemitizm arasında genellikle fark edilenden daha ileri seviyedeki derin benzerlikler bu iki nefret b... read more

  •  

Modernleşme sürecinin devamı olarak 1980’lerden sonra neo-liberal politikaların etkilerinin artması ile küreselleşme, belirgin bir şekilde toplumun her yerinde hissedilmeye başlamıştır. Çok boyutlu bir olgu olarak karşımıza çıkan küre... read more

  •  

Her şey 16 yıl önce bugün, yine bir 11 Eylül günü başladı. Yeni düşman bulunmuş daha doğru bir ifadeyle üretilmiş ve sonrasında bu düşmanla savaş adı altında başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünya yeniden kontrol altına alınmaya ... read more

  •  

Son dönemde mülteci krizinin büyümesi ve DEAŞ saldırılarının artmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı artan düşmanca, ayrımcı ve ırkçı söylem ve eylemler alarm verici düzeye geldi. Bu sebepten ötürü İslamofobi ... read more

  •  

Avrupa İslamofobi 2016 Raporu’nun (The State of İslamophobia in Europe in 2016) analizine baktığımızda insanı dehşete düşüren tespitler gözümüze çarpıyor. Mesela; İslamofobi artık Müslümanlar’a yönelik sadece retorik düzeyde ... read more

  •  

Bu rapor 2016 yılında Hollanda’da Müslümanlara ve İslam dinine karşı irrasyonel nefret, ayrımcılık ve düşmanca tavırları (İslamofobi) içeren çeşitli olay ve olguları tartışmaktadır. Müslümanlara yönelik ayrımcı saldırganlık,... read more