Eylul_y

Moderator Dr. Enes Bayraklı, SETA
Konuşmacılar
  • Dr. Farid Hafez, Salzburg Üniversitesi
  • Dermana Seta, AGİT / ODIHR

Son dönemde mülteci krizinin büyümesi ve DEAŞ saldırılarının artmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı artan düşmanca, ayrımcı ve ırkçı söylem ve eylemler alarm verici düzeye gelmiştir. Bu sebepten ötürü İslamofobi Avrupa’nın barışı ve istikrarı için akut bir risk ve tehdit oluşturmaktadır.

İslamofobi’ye olan farkındalığın artırılması adına SETA yıllık olarak çıkarmaya başladığı “Avrupa İslamofobi Raporu” 27 ülkede İslamofobi ile ilgili gerçekleşen olayları kapsamaktadır.

15 Eylül 2017 tarihinde SETA, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu’nun (ODIHR) Polonya’nın başkenti Varşova’da organize edeceği “İnsani Boyut Uygulama Toplantısı 2017” kapsamında “İslamofobi: Avrupa’nın Barış ve İstikrarı İçin Bir Tehdit” başlıklı bir alt etkinlik düzenleyecektir. Etkinlikte geçen yılın raporunda yer alan bulgular ve Avrupa ülkelerinde şu ana kadar İslamofobi ile ilişkili gelişmeler değerlendirilecektir.

Etkinliğin konuşmacıları arasında “Avrupa İslamofobi Raporu” editörleri Enes Bayraklı ve Farid Hafez ile ODIHR Uzmanı Dermana Seta yer alacaktır. Etkinlik son gelişmeler ışığında Avrupa ülkelerinde görünürlüğü giderek artan İslamofobi’ye dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Etkinliğimize teşriflerinizi bekleriz.