Nisan_y

Moderatör Hatem Bazian, UC Berkeley
Konuşmacılar
  • Enes Bayraklı, SETA
  • Farid Hafez, Salzburg Üniversitesi

University of California Center for Race & Gender, “Islamophobia Research & Development Project” kapsamında 21-23 Nisan 2017 tarihleri arasında “8th Annual International Conference on Islamophobia: Islamophobia and the End of Liberalism” başlıklı bir konferans düzenleyecektir. Bu kapsamda SETA tarafından 2017 Mart ayında yayımlanan Avrupa İslamofobi Raporu 2016’daki temel bulguların raporun editörleri SETA Araştırmacısı Dr. Enes Bayraklı ve Salzburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Farid Hafez tarafından paylaşılacağı bir tanıtım paneli düzenlenecektir.

Etkinliğimize teşriflerinizi bekleriz.