20HazYoutube

2015 yılı Avrupa’da yaşayan Müslümanlar için hiç de iyi geçmedi. Yıl boyunca Avrupa çapında Müslüman karşıtlığının tırmanışına Paris saldırıları ertesi oluşan öfke ve ‘Avrupa’nın Mülteci Krizi’nin ortaya çıkardığı tartışmaların etkisi de eklenince Avrupa’da Müslümanlar saldırganlık, aşağılama ve yok saymalarla dolu bir yıl geçirdiler.

İlki bu yıl yayımlanan ve her yıl çıkarılması düşünülen ‘Avrupa İslamofobi Raporu’ yukarıda küçük bir kısmı ifade edilebilen Müslüman karşıtı saldırganlığın Avrupa çapında izini sürüyor. Otuz yedi araştırmacının yirmi beş Avrupa ülkesini taradığı çalışmanın editörlüğünü Salzburg Üniversitesi’nden Dr. Farid Hafez ve SETA İstanbul Avrupa Araştırmaları Direktörü Yard. Doç. Dr. Enes Bayraklı yapmaktadır.

Daha önce Ankara, Brüksel ve Washington D.C.’de dünya kamuoyuyla paylaşılan Avrupa İslamofobi Raporu, Viyana’da genelde Avrupa, özelde Avusturya’da yaşanan son siyasal gelişmeler ışığında tartışılacaktır. Raporun çıktılarının Avrupa Birliği’nin (AB) Viyana’da bulunan dış temsilcilik bürosunda (Haus der Europäischen Union) ve AB Komsiyonu Bilgi Ağı (Europe Direct Wien) işbirliği ile masaya yatırılacak olması konunun önemini vurgulamaktadır.