15aralik_youtube_tr

Moderator Enes Bayraklı, SETA
Speakers
  • Dr. Farid Hafez, Salzburg Üniversitesi
  • Dr. Aleksandra Lewicki, Freie Universität Berlin
  • Dr. Salman Sayyid, Leeds Üniversitesi

Brexit tartışmaları boyunca, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasından yana olan taraftarlar, ülkede yaşayan Müslümanlara ve yabancılara karşı düşmanca, ayrımcı ve ırkçı söylem kullanmış ve eylemler yapmışlardır. Bu sebepten ötürü, yabancı düşmanlığı ve İslamofobya Birleşik Krallık’taki barış ve istikrar için akut bir risk ve tehdit oluşturmaya başlamıştır.

15 Kasım 2016 tarihinde SETA, British Institute of Turkish Affairs (BITAF) ortaklığında Londra’da Brexit Sonrası Birleşik Krallık’ta Yabancı Düşmanlığı ve İslamofobi’nin Yükselişi” başlıklı bir panel düzenleyecektir. Etkinlik, Brexit sonrasındaki gelişmeler ışığında Birleşik Krallık’ta görünürlüğü giderek artan yabancı düşmanlığına ve İslamofobya’ya dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Etkinliğin konuşmacıları arasında SETA Araştırmacısı Dr. Enes Bayraklı, Salzburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Farid Hafez, Freie Universität Berlin Öğretim Üyesi Dr. Aleksandra Lewicki, ve Leeds Üniversitesi’nden Dr. Salman Said yer alacaktır.

Etkinliğimize teşriflerinizi bekleriz.