TARİH: 29 NİSAN 2018

SAAT: 09:30-11:00

YER: 315 Wheeler Hall, Maude Fife Room, University of California, Berkeley/ USA

KAYIT: https://irdproject.com/2466-2/

 

Konuşmacılar

Enes Bayraklı, SETA

Farid Hafez, Salzburg Üniversitesi

 

Kalifornia Üniversitesi Irk ve Cinsiyet Araştırmaları Merkezi’nin “İslamofobi Araştırma ve Geliştirme Projesi” kapsamında 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde düzenleyeceği 9. Uluslararası İslamofobi Konferansı’nda SETA tarafından 2018 Nisan ayında yayımlanan Avrupa İslamofobi Raporu’nun temel bulguları raporun editörleri Enes Bayraklı ve Farid Hafez tarafından sunulacaktır.  Söz konusu panel 29 Nisan 2018’de gerçekleşecektir.

Etkinliğimize teşriflerinizi bekleriz.