PANEL: AVRUPA İSLAMOFOBİ RAPORU 2017

TARİH: 11 Nisan 2018

SAAT: 11:00-13:30

YER: SETA ANKARA

 

Takdim: Burhanettin Duran, SETA Genel Koordinatörü

Açılış Konuşması: Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

 

Panel:

 

Moderatör: Enes Bayraklı, SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü

Konuşmacılar:

Farid Hafez, Salzburg Üniversitesi, Avusturya

Linda Hyökki, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

Yasser Louati, Adalet ve Özgürlük Komitesi, Fransa

Ali Hüseyinoğlu, Trakya Üniversitesi, Türkiye

 

Panel Kayıt ve Bilgi İçin: Oğuz Güngörmez-0 212 395 11 47

 

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından yayınlanan Avrupa İslamofobi Raporu 2017’nin tanıtımı SETA Ankara’da düzenlenecek bir panelle yapılacaktır. Rapor, Avrupa ülkeleri bazında İslamofobiyi araştırarak Avrupa’da Müslümanlara yönelik ırkçı eğilimlerin değerlendirmesini sunmaktadır. Bu yıl önde gelen 40 bilim adamı ve sivil toplum aktivistleri hemen hemen tüm Avrupa Birliği (AB) üyelerinin yanında Rusya ve Norveç’in de dahil olduğu 33 ülke ile ilgili rapor kaleme almıştır. İstihdam, eğitim ve siyaset gibi kilit alanlarda karşılaşılan İslamofobik olaylara yer veren bu raporların her biri ayrıca bahsi geçen olguya karşı ülke bazlı politika tavsiyelerinde bulunmakta ve olayları ayrıntılı analiz etmektedir.

2017 Avrupa İslamofobi Raporu sözlü saldırıdan fiziksel saldırıya ve cinayete kadar değişen vakaları kayda geçirmiştir. Bu bağlamda, Almanya’da Müslümanları hedef alan vaka sayısı 908, Polonya’da 664, Hollanda’da 364, Avusturya’da 256, Fransa’da 121, Danimarka’da 56 ve Belçika’da 36 olmuştur. Endişelenmek için yeterli olan bu sayılar mevcut durumun yanında bir hiç hükmündedir. Nitekim raporun editörleri Avrupa Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) bir araştırmasına dikkat çekmektedir. Söz konusu araştırmaya göre, İslamofobi kurbanlarının yalnızca yüzde 12’si uğradıkları saldırıları yasal mercilere –gerek polis, gerek STK’lar– ihbar etmektedir. Bu, Avrupa’da İslamofobi ile ilgili mevcut veri ve istatistiklerin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Raporun tanıtımının yapılacağı panelde SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran takdim konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise açılış konuşmasını gerçekleştirecektir.

 

SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte Salzburg Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi bölümünden Farid Hafez, 2017 Avrupa İslamofobi Raporu’nun temel bulgularını sunacaktır.  Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Linda Hyökki, Finlandiya özelindeki İslamofobiyi değerlendirecektir. Adalet ve Özgürlük Komitesi’nden Yasser Louati ise Fransa’da yaşanan Müslüman karşıtlığını ortaya koyacaktır. Trakya Üniversitesi’nden Ali Hüseyinoğlu ise Yunanistan’da yaşanan İslamofobinin temel dinamiklerini analiz edecektir.

Panelimiz tüm katılımcılara açıktır.

Not: Panelin dili Türkçe/İngilizce olacak ve simültane tercüme yapılacaktır.