Her yıl yayınlanacak olan Avrupa İslamofobi Raporu’nun amacı Avrupa’daki İslamofobyanın yayılma trendini ülke bazında analiz etmek ve belgelemektir. Her yıl Mart ayının 15’inde 21 Marttaki “Uluslararası Irkçı Ayrımcılığı Ortadan Kaldırma Günü” öncesinde rapor yayınlanarak önde gelen karar vericiler, politikacılar, sivil toplum kuruluşları ve ırkçılık-karşıtı organizasyonlara gönderilecektir. Rapor yayınlandıktan sonra o senenin olaylarını değerlendirmek ve raporun tanıtımını yapmak üzere bir panel düzenlenecektir. Bu panel her sene farklı bir Avrupa başkentinde yapılacaktır.

Her ülkeyle ilgili raporlar o ülkede ırkçılığı belgelemeye kendini adamış İslamofobya çalışmalarındaki önde gelen uzmanlar veya sivil toplum kuruluşu aktivistleri tarafından yazılacaktır. Bu raporlar kolayca ulaşılabilmesi için internette yayınlanarak kamuoyunun dikkatine sunulacaktır. Her ülkeyle ilgili ulusal raporun şu bölümleri içermesi planlanmaktadır:

1/ Ana dil ve İngilizce’de Yönetici Özeti

2/ İçindekiler Listesi

3/ Giriş

4/ Gözlem döneminde ülkedeki önemli olaylar ve gelişmeler

5/ Farklı alanlardaki islamofobyanın belgelenmesi:

a) İstihdam; iş piyasasında herhangi birisi müslüman olmaktan ötürü ayrımcılığa maruz kalıyor mu?

b) Eğitim; İslamofobik içerik herhangi bir müfredatta, eğitim kitabında veya herhangi başka bir eğitim aracında rol oynuyor mu?

c) Siyaset; İslamofobya yerel ya da ulusal düzlemde siyasi hayatta (seçim kampanyalarında, siyasal programlarda, kişisel görüşlerde vb.) herhangi bir rol oynuyor mu?

d) Medya; hangi medya organları İslamofobik bir dille İslamiyete ve Müslümanlara odaklanıyor?

e) Adalet sistemi; İslamofobik argümanlarla ortaya konan herhangi bir kanun veya düzenleme var mı? Veyahut Müslümanları dinlerini yaşama haklarından alıkoyan kanunlar mevcut mu?

f)İnternet; hangi internet siteleri ve kampanyalar İslamofobik klişeleri yaygınlaştırıyor?

g) İslamofobik davranışlar gösteren merkezi figürler; hangi kuruluşlar ve kişiler İslamofobik kampanyaları destekliyor, tartışmaları alevlendiriyor, kanunlar için lobi faaliyetlerinde bulunuyor, vb.?

6/ Islamofobyaya karşı oluşturulan inisiyatifler, siyasi değerlendirmeler ve sivil toplumun islamofobya  karşısındaki tutumu

7/ Sonuç: Karar vericiler ve sivil toplum kuruluşları için öneriler

8/ Kronoloji

9/ Özgeçmiş

Dil: İngilizce

Yayınlama: Raporlar bu proje için hazırlanmış olan internet sitesi üzerinden erişilebilir olacaktır. Ek olarak bütün raporlar Türkçe’ye çevirilererek sanal ortamda ve metin olarak yayınlanacaktır.

Ülkeler:

  • Uzun Rapor (6000 kelime): Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İspanya, İsviçre, İngiltere, Rusya, Bosna-Hersek, Norveç, İsveç,  Finlandiya.
  • Kısa Rapor (3000 kelime): Hırvatistan, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Estonya, Letonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Kosova.

Telif Ücreti:

Uzun Rapor: 1.000 Avro

Kısa Rapor:     500 Avro

Zaman Çizelgesi:

  • Müracaat Tarihi: 10 Mayıs 2015

Müracaat için gerekenler:

  • Özgeçmiş
  • Irkçılık ve İslomofobi araştırmaları sahalarında uzman olmak (yayın listesi)
  • Ülkede bulunan ve temel olarak İslamofobik olaylar hakkında ortak çalışma yapılabilecek STK’ların listesi

İletişim: islomophobia@setav.org

  • 10 Ocak 2016:  Raporlar için son teslim tarihi
  • 10 Şubat 2016: Raporların gözden geçirilmesi
  • 15 Mart 2016: Yayın tarihi

SETA:

SETA’nın amacı, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır. SETA, siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler. Ulusal ve küresel sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan SETA, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar. Bilgi-temelli bir kurum olan SETA, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunur. SETA’nın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayınladığı raporları, Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı da hedefler.

Ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara eğilmek ve zaman-mekan derinlikli bir çerçeve sunmak, SETA’nın temel fikri hedefini oluşturur. Türkiye’yi ve onun stratejik konumunu doğrudan ilgilendiren sorunlar, siyaset, ekonomi ve toplum-kültür başlıkları altında ele alınır. Bu üç alan arasında büyük bir geçişkenlik bulunduğundan kategorik ayrımlardan kaçınılır ve sorunlar çok boyutlu ve inter-disipliner bir bakış açısıyla tahlil edilir. Üretilen ve sunulan bilginin öncelikli amacı, barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına ve derinleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Türkiye’nin dinamik yapısı, bugün yeni bir bilgi tasavvurunun geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 20.nci yüzyılın modernleşme teorileriyle soğuk savaş döneminin siyasi konjonktürü arasına sıkışmış olan Türkiye’nin vizyonu, kendi tarihi-kültürel kimliği ve jeo-stratejik konumuyla mütenasip bir ufuk ve derinliğe ihtiyaç duymaktadır. Eğitimden sosyal güvenliğe, para politikalarından yabancı sermayeye, insan haklarından Türk dış politikasına kadar pek çok konu, bu tarihi-kültürel derinlik ile ele alınmayı beklemektedir. Bu sorunlar Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde de aciliyet ve önem arz eden konular haline gelecektir.

Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren SETA, sunacağı yeni bilgi perspektifiyle siyasal ve toplumsal “iyi”nin inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmayı hedefler. Farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil zenginlik olarak gören SETA’nın Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına hem bilgisel hem de fikri bir temel sağlayacaktır.

Proje Yürütücüleri:

Editör: Dr. Fared Hafez

Salzburg Üniversitesi Siyaset Bilimi bölünde araştırmacıdır. Klagenfurt ve Krems üniversitesinin sivil eğitim bölümünden lisans derecesini alan Hafez yüksek lisans ve doktora derecelerini Viyana Üniversitesi’nden almıştır. Hafez Klagenfurt Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi bünyesindeki Müslüman Öğretmenler Yetiştirme Koleji’nde ders vermektedir. Almanca yayınlanan İslamofobi Araştırmaları Yıllığının (Jahrbuch für Islamophobieforschung www.jahrbuch-islamophobie.de) editörlüğünü yapmaktadır. 2009’da Profesör John Bunzl ile yazdığı Avusturya’da İslamofobya adlı kitabıyla Bruno Kreisky Vakfı tarafından verilen 2009 yılının siyasi kitabı ödülüne layık görülmüştür.

Editör: Dr. Enes Bayraklı

Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü lisans mezunu olan Enes Bayraklı, aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. 2009-2010 yılları arasında İngiltere Nottingham Üniversitesinde Doktora tezi için araştırmalarda bulundu. 2011-2013 yılları arasında Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde uzman ve Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalıştı. Aynı Dönem içerisinde 2012 Ağustos-Aralık ayları arasında kurucu müdür olarak Bükreş ve Köstence Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin kuruluşunda görev aldı. 2013 yılından beri Türk Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. Çalışma alanları arasında, Türk Dış Politikasının dönüşümü, Kültürel Diplomasi, Dış Politika Analizi,  Almanya ve Avusturyada İslamofobi, Alman Siyaseti ve Dış Politikası bulunmaktadır.