Arnavutluk—Juliana Ajdini:

Tiran Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika Bölümü’nde 2004’ten beri öğretim üyesidir. Aynı bölümden 2000 senesinde sosyal hizmet uzmanı olarak mezun olmuştur. Tiran Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika bölümünden 2013 yılında doktorasını almıştır. Doktora tezi Arnavutluk’ta ebeveynleri tutuklu olan çocukların ihtiyaçlarıyla alakalıdır. İlgi alanları ve uzmanlığı arasında sosyal problemler ve tutuklu kişilere duyulan saygı ve hakların tesisi bulunmaktadır. Bu alanlardaki çalışma tecrübeleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermek ve tutukluların/gözaltında olanların hakları, cinsiyet eşitliği, toplumsal organizasyon, vb. konularda akademik araştırmalardan oluşmaktadır. Çalışma tecrübesi aynı zamanda ulusal ve uluslararası kurumlar ve organizasyonlara araştırma, eğitim kılavuzları ve malzemeleri hazırlama, eğitim sağlama, izleme ve değerlendirme içeren danışmanlık hizmetleriyle de zenginleşmiştir. Arnavutluk’ta ve uluslararası alanda basılmış pek çok makale ve kitabın yazarı ve ortak yazarıdır. Hâlihazırda sosyal problemler, sosyal hizmette yöntemler ve beceriler, ailelerle sosyal hizmet ve teorilerle sosyal değişim üzerine dersler vermektedir. jajdini@gmail.com


Avusturya—Farid Hafez:

Farid Hafez, Salzburg Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Bölümünde araştırmacıdır. Viyana Üniversitesinde Siyaset Bilimi doktorasını tamamlamıştır. Dünya üzerinde farklı üniversitelerde dersler vermektedir. Columbia Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Almanca-İngilizce İslamofobi Çalışmaları Yıllığı’nın editörüdür (www.jahrbuch-islamophobie.de). “Avusturya’da İslamofobi” (Prof. John Bunzl ile ortak editör) başlıklı çalışması nedeniyle 2009 yılı siyasi kitabı kategorisinde Bruno-Kreisky- ödülüne layık görülmüştür. Ondan fazla kitap ve yirmiden fazla makale yayınlamıştır.  farid.hafez@sbg.ac.at


Belçika—Amina Easat-Daas:

Amina Easat-Daas, doktorasını Aston Üniversitesi, Birmingham, İngiltere’de tamamlamıştır. Doktora konusu ‘’Frankofon Avrupa’da Müslüman Kadınların Siyasi Katılımı: Fransa ve Belçika’nın Karşılaştırmalı Analizi’’ olup, söz konusu iki ülkede Müslüman kadınların siyasi katılımları hususunda motivasyonları, imkanları ve önlerindeki engelleri incelemektedir. Amina’nın ilgi alanları arasında Müslümanların siyasi katılımı ve temsili, Müslüman kadınların kıyafeti, ‘Avrupalı İslam’ ve Müslüman karşıtı önyargı ya da Avrupa’da İslamofobi bulunup bu konularda pek çok kitap bölümü ve makalesi yayın aşamasındadır. Önde gelen Avrupalı sivil toplum kuruluşlarında çalışmıştır. Daas, İngiltere’de düzenlenen akademik konferanslara düzenli olarak katılmakta olup, Brüksel’de Avrupa Parlamentosunda Müslüman karşıtı önyargıyla alakalı sunumlar yapmıştır. aeasat@gmail.com


Bosna-Hersek— Đermana Šeta, Nedim Begović, Zehra Alispahić, Mensur Karadža, Emir Kovačević, Ekrem Tucaković, Mehmedović Nihah:

Đermana Šeta, Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesinde İngiliz dili ve edebiyatı üzerine lisansını, Saraybosna Üniversitesi İnterdisipliner Lisansüstü Çalışmalar Merkezine bağlı Dini Etüdler bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Bosna-Hersek’te İslam Toplumu Din Özgürlüğü Komisyonu başkanı, Saraybosna İleri Çalışmalar Merkezi üyesi ve “Nahla” Eğitim ve Araştırma Merkezi kurul başkanıdır. Araştırma alanları din sosyolojisi, toplumsal cinsiyet sosyolojisi ve kadın çalışmaları, aile sosyolojisi, din ve insan hakları üzerinedir. Pek çok araştırma ve makaleye imza atmıştır. Daha önce “Lingvisti”de Dil ve Kültür Derneği baş yönetmeni olarak ve CER Nahla’da Araştırma Departmanı Başkanı olarak çalışmıştır. Šeta, halen Saraybosna Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Sosyoloji bölümünde doktora öğrencisi olup aynı zamanda Boşnak İslam Geleneği Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olarak çalışmaktadır. Bosna-Hersek İslam Topluluğunda Riyasat / Din İşleri Bakanlığında Evlilik ve Aile Sorunları Departmanını (kadın aktivizm/evlilik ve aile) oluşturmak ve organize etmek üzere proje lideri olarak çalışmaktadır. djermana@yahoo.com

Zehra Alispahić, PhD, Saraybosna Felsefe Fakültesi Doğu Filolojisi (Arapça, Türkçe, Farsça dilleri) bölümünden mezun oldu. ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization) bursiyeri olarak Fas’ın Rabat şehrinde Muhammed V Üniversitesi Pedagojik Çalışmalar Fakültesi’nde Arapça dili ve İslami pedagoji alanında lisansüstü çalışmalarını yapmıştır. 2005’ten beri Saraybosna’da İslami Çalışmalar Fakültesi‘nde Arapça dili ve edebiyatı profesörü olarak çalışmaktadır. 20 yılı aşkın bir süredir Bosna-Hersek’te elektronik ve basılı medya sektöründe bulunmaktadır. Yazar, aynı zamanda federal radyoda dini bir programın uzun zamandır editörlüğünü yapmakta olup, BHRTV için de dini programlar hazırlayan bir uzman olarak çalışmaktadır.

Emir Kovačević avukattır. İslam Topluluğu için Dinler Arası Konseyi’nin çalışmalarında aktif olarak bulunmaktadır. Bosna-Hersek’te kiliseler ve dini toplulukların hukuki statüsüyle alakalı kanun ile Ayrımcılık Karşıtı Kanunun yazılmasında çalışmıştır. Bosna-Hersek İslam Topluluğu Dini Özgürlük Komisyonu üyesidir.

Ekrem Tucaković, Gazetecilik PhD, Preporod Dergisi Baş Editörü.

Mehmedović Nihah, İslam Topluluğu Riyasat’ta hukuk danışmanı.

Mensur Karadža, İslam Topluluğu Riyasat’ta hukuk bölümü başkanı.

Nedim Begović, PhD, İslam Çalışmaları Fakültesi Profesörü.


Hırvatistan—Vedran Obucina:

Vedran Obucina, Rijeka Üniversitesi Akdeniz Çalışmaları Topluluğu’nda araştırmacıdır. Siyaset bilimci olup doktorasını İran İslam Cumhuriyeti’nde siyaset semiyotiği üzerine yapmıştır. Hırvatistan’daki Zagreb Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi‘nde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, aynı zamanda Tahran Üniversitesi ile Kum Mofid Üniversitesi’nde ziyaretçi olarak bulunmuştur. Aynı zamanda en eski Hırvat bilimsel ve kültürel kurumu olan Matrix Croatiae’de çalışmaktadır. On beşten fazla bilimsel makale yayınlamıştır ve halen iki kitap üzerine çalışmaktadır (Tahran Duvar Resimlerinde Siyaset Semiyotiği; İran İslam Cumhuriyeti Siyaset Sistemi). Pek çok uluslararası ve ulusal bilimsel konferansa, seminere ve projeye katılmıştır. İlgi alanları arasında siyaset semiyotiği, İslamiyet çalışmaları, İran çalışmaları, Avrupa’da radikal sağ partiler ve eylemleri, milliyetçilik, Ortadoğu çalışmaları, karşılaştırmalı siyaset ve siyaset kültürüyle alakalı çalışmalar bulunmaktadır. v_obucina@yahoo.com


Çek Cumhuriyeti—Selma Muhič Dizdarevic:

Selma Muhič Dizdarevič, Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde, Charles Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Sivil Toplum Çalışmaları Bölümü’nde yardımcı doçenttir. Aynı zamanda ABD’de, Kaliforniya’da UC Berkeley Sosyal Yardım Bölümü’nde Fulbright bursuyla misafir öğretim üyesidir. Yazarın ilgi alanları arasında kâr gütmeyen örgütler, göçmenlik ve entegrasyon politikaları, feminizm, sosyal dışlama ve kesişimsellik bulunmaktadır. Kamu düzeni ve siyaset felsefesi üzerine doktorası vardır. selma.muhic@gmail.com


Finlandiya—Linda Hyökki, Pia Jardi:

Linda Hyökki İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde doktora öğrencisidir. Almanya’da Mainz Üniversitesi’nde ‘Dil, Kültür ve Tercüme’ yüksek lisans programından mezun olmuştur. Daha önce bağımsız mütercim ve sertifikalı öğretmen olarak çalışmıştır. Çalışma alanları arasında Avrupa bağlamında Müslümanlar, çok kültürlülük ve çoğulluk, kimlik oluşumu, nitel araştırma metotları ve genelde İslamofobi, özelde Finlandiya’da İslamofobi bulunmaktadır. Anadili olan Fince dışında İngilizce, Almanca, İsveççe, Türkçe konuşabilmekte ve Fransızca okuyabilmektedir. lindahyokki@gmail.com

Pia Jardi Helsinki şehrinde Sosyal ve Sağlık Bakanlığı’nda çalışmaktadır. 2006’da Finlandiya İslam Konseyi’nin kuruluşuyla birlikte İslami organizasyonlarda çalışmalarda bulunmaktadır. Finlandiya’da yaşayan Müslümanların mezarlık sorunları üzerine çalışmalar yapan Jardi, sonraları çalışmalarını genişleterek Finlandiya’da Müslümanların haklarıyla ilgilenmeye başlamıştır. OECD/ODIHR’ın Avrupa’da Müslümanlara karşı nefret suçları ağının üyesidir. Helsinki’de ’Büyük Cami ve Çok Amaçlı Merkez’ inşası projesinde yöneticidir. Finlandiya Müslüman İşleri Ağının üyesidir. piajardi@hotmail.com


Fransa—Olivier Esteves:

Olivier Esteves Fransa’da Lille Üniversitesi’nde Britanya Çalışmalarında profesördür. İngiltere’de göçmenlik ve ırk ilişkilerinin sosyolojisi ve tarihi ile İngiliz entelektüelleri George Orwell ve Bertrand Russell üzerine çalışmaktadır. Le Monde, Liberation, Rue89, Huffington Post (Fransa) gibi gazeteler için Fransa ve İngiltere’de ırkçılık ve İslamofobiyle alakalı yazılar yayınlamaktadır. Sosyolog Laurent Mucchielli tarafından kurulan sosyolojik haber sitesi olan www.laurent-mucchielli.org’da yayın kurulu üyesidir.


Almanya—Anna E. Younes:

İsviçre’nin Cenevre şehrinde, Swiss Graduate Institute for International and Development Studies’de “Irk, Sömürgecilik ve Yeni Almanya’da Yahudi Figürü” başlıklı doktorasını tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında eleştirel ırk teorisi, post-koloniyalizm, psikoanaliz ve eleştirel Alman çalışmaları bulunan Anna-Esther Younes halen Berlin’de yaşamını sürdürmektedir. Yazar, aynı zamanda Humboldt Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Enstitüsü‘nde ders vermeye devam etmektedir. Çok sayıda makale yayınlamıştır.


Yunanistan—Alexandros Sakellariou:

Dr. Alexandros Sakellariou, Atina Sosyal ve Siyasal Bilimler Panteion Üniversitesi’nde post-doktora araştırmacısıdır. Aynı üniversiteden sosyoloji doktorası vardır. Yüksek lisansını da bu üniversitede tamamlayan Sakellariou, Atina Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde bir müddet çalışmıştır. MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement) isimli bir projede 2011-2015 yılları boyunca gençlerin sosyo-politik katılımları konusunda araştırmacı olarak çalışmıştır. Gençlerin mutluluğunu araştırma konusu edinen ve onların refahlarıyla ilgili iki araştırma projesi (MYWEB—Measuring Youth Well-Being) ile yenilikçi politikaların değerlendirilmesi hakkında bir araştırma projesi olan InnoSI (Innovative Social Policies: Strengthening Communities in Europe) üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik ilgi alanları siyaset ve din, Yunan toplumunda din grupları, dini özgürlük, din ve küreselleşme, genç aktivizmi ve sivil katılım ve sağ-kanat aşırıcılığıyla alakalıdır. Athens Friedrich Ebert Foundation aşırı sağ karşıtı ağı üyesidir. 2014’ten beri Avrupa’da Müslümanlar Yıllığının Yunanistan’da İslam raporunun eş yazarıdır (Brill). sociology.panteion@gmail.com


Macaristan—Zsolt Sereghy:

Zsolt Sereghy Avusturya Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Enstitüsünde doktora öğrencisidir. Şu anki araştırmaları Avrupalı Müslüman toplulukları, göç, siyaset ve medyadaki güvenlikçi dilin kesiştiği noktalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Viyana Üniversitesi Doğu Çalışmalarından yüksek lisansı ve İskoçya’da St. Andrews Üniversitesi Orta Doğu ve Orta Asya Güvenlik Çalışmalarından M.Litt derecesi vardır. Araştırma alanları arasında Avrupa’da İslam ve göçmen Müslüman toplulukların güvenlikleştirilmesi, genel olarak Orta Doğu siyaseti ve özelde Lübnan siyaseti ve özellikle eğitim politikaları ile pop kültür bulunmaktadır. Sereghy pek çok makale yayınlamıştır, Yazar, Beyrut ve Viyana’da yaşamaktadır. zsolt.sereghy@gmail.com


İrlanda—James Carr:

Dr. James Carr, Limerick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ders verip araştırma yapmaktadır. 2010’da İrlanda Araştırma Konseyi tarafından İrlanda’da Müslümanlara karşı ırkçılıkla alakalı araştırma yapmak üzere üç senelik bir bursa layık görülmüştür. İrlanda’da İslamofobi ve Müslüman-karşıtı ırkçılık konularında tanınmış bir konuşmacıdır.


İtalya—Grazia Alessandra Siino, Nadia Levantino:

Grazia Alessandra Siino, uluslararası hukuk uzmanıdır. İtalya’da bulunan Enna Üniversitesi’nden Avro-Akdeniz Bölgesi Hukuku ve Siyaseti alanında doktorası vardır. Bundan önce Palermo Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun oldu ve Fransa Strasbourg’da Uluslararası İnsan Hakları Enstitüsü’nde bir dönem ve İspanya’da Salamanca Üniversitesi’nde bir akademik sene bulundu. Grazia Alessandra şu an Strasbourg’da Avrupa Konseyi görevlisi olarak çalışmaktadır. Kendisi ayrıca Irkçılık ve Tahammülsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Müdürlüğü’nde de çalışmıştır. Daha önceleri de İtalya’nın Meksika Elçiliğinde çalışmıştır. Ana dili İtalyancanın dışında İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. siino.grazia.alessandra@gmail.com

Nadia Levantino Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarında uzman İtalyan avukattır, özellikle çocuk ve göçmen hakları üzerine çalışmaktadır. Palermo Üniversitesinden mezun olduktan sonra Fransa’da Strasbourg Hukuk Fakültesinde yüksek lisans yapmış; sonrasında Avrupa ve Uluslararası Hukuk Programına katılmıştır. 2014’ten beri gönüllü olarak Palermo’da “Save the Children Italy”nin hukuki danışmanlığını yapmaktadır. Nadia’nın anadili İtalyancadır, İngilizce ve Fransızcası akıcı olup her iki dilde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Kosova – Arber Fetiu:

Arber Fetiu, Kanada’daki Montreal Üniversitesi’nde doktora öğrencisidir. Arber Fetiu doktora tezinde, 11 Eylül saldırılarından sonra oluşan distopyan gelecek imajı ve siyasi söylem üzerine çalışmaktadır. Daha spesifik olarak, göçmenler tarafından “Avrupa’nın ele geçirilmesi”ni öngören geleceğe dair imgeler; Avrupa’nın geleceğinin distopyan literatürde ve ileriye yönelik politik söylemlerde yansıtılmasının günümüzü nasıl yarattığı veya inşa ettiği; bu imgelerin resmi belgelere dahil edilmesi; geleceğin yönetim ve şahısların kontrolüne hizmette nasıl konuşulduğu ile ilgilenmektedir. Fetiu, Washington’da bulunan Uluslararası Din ve Diplomasi Merkezi (ICRD) ve Uluslararası Suç Önleme Merkezi’nde (ICPC) Ocak 2016’da yayınlanan “Radikalleşmeyi önleme hakkında uluslararası karşılaştırmalı araştırma” projesi için radikalleşme ile ilgili literatür taramasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Laiklik, radikalleşme, radikalleşmeye karşı koyma politikaları ve benzer konularda yazıları bulunmaktadır.


Letonya – Anita Stasulane:

Anita Stasulane (1962), Dinler Tarihi Profesörü ve Daugavpils Üniversitesi (DU) Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü’dür. 1985 yılında Latvia Üniversitesi’nden daha sonra, 1998 yılında İtalya’nın Roma kentindeki Pontifical Gregorian Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Kendisi yeni dini hareketler ve gençlik kültürü üzerine çalışmaktadır. Şu sıralarda dini köktencilik ve İslamofobi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Anita Stasulane nitel ve etnografik araştırma metotları konusunda çalışmaktadır. Buna ek olarak 2006’dan beri Daugavpils Üniversitesi’nce hazırlanan Kultūras Studijas (Kültürel Çalışmalar)’ın editörlüğünü yapmaktadır.


Litvanya – Birutė Sabatauskaitė, Karolis Žibas, Eglė Tilindiene:
Birutė Sabatauskaitė, Litvanya İnsan Hakları Merkezi’nin direktörüdür. Aynı zamanda avukattır. Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı için ayrımcılık ve ırkçılık konulu raporlar hazırlamıştır. Buna ek olarak, Litvanya’da Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı ile birlikte çeşitli aktiviteler düzenlemektedir.
birute@lchr.lt

Eglė Tilindienė (Eglė Urbonaitė), Eşit Fırsatlar Ofisi temsilcisidir. Aynı zamanda, 2011-2015 yılları arasında Litvanya İnsan Hakları Merkezi’nde avukat olarak çalışmıştır. Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı için ayrımcılık ve ırkçılık konulu raporlar hazırlamıştır. Şu anda eşit fırsatlar alanında çalışmaktadır.
egle.tilindiene@lrs.lt

Karolis Žibas, Çeşitlilik Kalkınma Grubu kurucusudur. Sosyolog ve araştırmacı olan Žibas insan hakları, fırsat eşitliği, sosyal entegrasyon, insan kaçakçılığı ile mücadele ve göç alanlarında STK aktivistidir. Karolis Žibas, ulusal ve uluslararası alanda pek çok farklı proje ve araştırmaya dahil olmuştur. Karolis’in sosyoloji dalında doktorası bulunmaktadır.
info@diversitygroup.lt


Makedonya – Mitre Georgiev:
Mitre Georgiev, insan hakları savunucusu, avukat ve araştırmacıdır. Makedonya, Bitola’da doğmuştur. Iustiniana Prima’dan Makedonya, Üsküp’te hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Hırvatistan’ın Zagreb Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Makedonya, Hırvatistan ve farklı ülkelerde çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışmıştır. Araştırma alanları arasında ayrımcılık, insan hakları, göç, iltica, suçluların geri iadesi, AB hukuku ve vatandaşlık vardır.
etc.mitre.georgiev@googlemail.com


Hollanda – Ineke van der Valk:
Dr. Ineke van der Valk (Siyaset Bilimi, Amsterdam Üniversitesi, Amsterdam Anti-Ayrımcılık Bürosu) şu alanlarda uzmanlaşmıştır: ırkçılık, islamofobi, aşırıcılık, radikalleşme ve etnik ilişkiler, çok kültürlü toplumlarda çeşitlilik ve Hollanda’da göçmenlerin tarihi. Eğitim çalışmaları ve etnik çalışmalar alanlarında diploma sahibi olan Ineke van der Valk, Amsterdam Üniversitesi’nde söylem çalışmaları konusunda doktorasını tamamlamıştır. Öncesinde Anne Frank Müzesi’nde kıdemli araştırmacı olarak çalışmıştır. Bu tecrübesi sırasında, radikalleşme aşamaları, sağ kanat aşırıcılığı ve İslamofobi üzerine çalışmalar yürütmüştür. Doktora çalışmalarını sosyal bilimler ve söylem analizi üzerine yürüten Ineke van der Valk, aşırı sağa yönelik Hollanda ve Fransa’da siyasi söylemlerde etnik meselelerin algısı konusunda karşılaştırmalı bir çalışma yapmıştır: ‘Farklılık, Anormallik, Tehdit’ (Aksant 2002). Buna ek olarak, Ineke van der Valk, Viyana Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesi’nin beraber yürüttüğü ‘Avrupa Ülkelerinde Irkçılık’ konulu bir araştırma projesine katılmıştır. 1970’ler ve 1980’lerde bir sosyal hizmet çalışanı ve insan hakları aktivisti olan Ineke van der Valk, Açık Toplum Vakfı ve Stichting het PALET gibi kurumların desteklediği çeşitli sivil toplum örgütlerinde, belediyelerde ve çeşitli kurumlarda siyaset danışmanı olarak çalışmıştır. Şu anda Hollanda’da İslamofobi üzerine çalışmalarını sürdürmekte olup, ‘Hollanda’da İslamofobi’ projesini yönetmektedir.


Norveç – Sindre Bangstad:
Sindre Bangstad, sosyal antropologdur. Hollanda’nın Nijmegen kentindeki Radboud Üniversitesi’nden doktorasını almıştır. Şu anda Norveç’in Oslo kentinde Kilise, Din ve Dünya Görüşü Araştırmaları (KIFO) kurumunda araştırmacı olarak çalışmaktadır.


Polonya – Konrad Pedziwiatr:
Konrad Pędziwiatr, doktorasını Belçika’da Leuven Katolik Üniversitesi’nden almıştır. Yüksek lisansını ise İngiltere’de Exeter Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü’nde ve Polonya’da Jagiellonian Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Yazarın, Avrupa’da İslam ve Müslümanlar, dinler, göç, azınlıklar ve Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da sosyal hareketler üzerine sayısız bilimsel yayını bulunmaktadır. Sosyal ve Kültürel Antropoloji Kurumu, Oxford Üniversitesi, Bradford Üniversitesi Marie Curie Enstitüsü, Açık Toplum Vakfı Sivil Eğitim Projesi gibi pek çok kurumda araştırmacı olarak çalışmıştır. Şu anda Polonya’da Krakov Ekonomi Üniversitesi’nde Asistan Profesör olarak, aynı zamanda İsveç’te Södertörn Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır.


Sırbistan – Bojan Perovic:
Bojan Perovic, Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora öğrencisi olarak bulunmaktadır. Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans derecesini alan Bojan Perovic, yine Belgrad Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İnsani Hukuk ve İnsan Hakları dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Hamburg Üniversitesi’ne geçmeden önce iki yıl boyunca Belgrad’daki Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Araştırmaları Merkezi’nde araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Bu çalışmaları boyunca Bojan Perovic sayısız projeye katılarak pek çok tecrübe kazanmıştır. Bu alanların başında, insan hakları, insani hukuk gelmektedir. Bu alanlarda pek çok prestijli projeye katılan Perovic, bunun yanı sıra insan hakları alanında uzmanlaşmış pek çok STK’da gönüllü olarak çalışmıştır. Yazarın akademik ilgisi ve araştırma alanları şu şekildedir: uluslararası kamu hukuku, özellikle insan hakları, uluslararası insani hukuk ve ayrımcılık, milliyetçilik ve adalettir.


İspanya – Alfonso Casani Herranz:
Alfonso Casani Herranz, İslam Kültür Vakfı’nda araştırmacıdır (FUNCI). Şu anda FUNCI’nin “Twistislamophobia” adlı projesi üzerinde çalışmaktadır. (www.twistislamophobia.org) Buna ek olarak, İslam Kültür Vakfı’nın hazırladığı İslam ve Anayasacılık: Açık Diyalog adlı kitabın çalışmalarını yürütmektedir. FUNCI ve Personas y Empresas Vakfı’nın beraber organize ettiği Körfez Ülkelerinde Sosyal Protokol isimli çalışma gruplarında öğretmenlik yapmıştır. Alfonso Casani aynı zamanda Uluslararası Akdeniz Çalışmaları Workshop’ı (TEIM) üyesi olan Madrid Autonomous Üniversitesi’nde Fas’ta Din ve Siyaset Bilimi’nin Yakınlaşması konulu doktorası üzerinde çalışmaktadır. Sıklıkla Fas’ı ziyaret eden yazar, daha önce Fas’ın Tangier kentindeki İspanyol Konsolosluğu’nda çalışmıştır. research@funci.org


İsveç – Aroma Abrashi, Åke Sander, Göran Larsson:
Aroma Abrashi, Göteborg Üniversitesi Global Çalışmalar Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Hull Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisansını almıştır. Yüksek lisans tezinin konusu “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yüce Divanı’nda İslamofobi”dir.. Global politik ekonomiyi disiplinler arası bir gözle inceleyen Aroma Abrashi, İslamofobi alanında çalışmalarını devam ettirmektedir. UC Berkley profesörü Ramon Grosfoguel tarafından organize edilen Granada Yaz Okulu’na kabul edilen Aroma, burada Eleştirel Müslüman Çalışmaları hakkında ders vermektedir. Aroma 2015 İsveç İslamofobi Raporunu, Göteborg Üniversitesi Edebiyat Düşünce Tarihi ve Din Departmanı’ndan Prof. Åke Sander ve Prof. Göran Larsson’ın denetim ve gözetiminde yazmıştır.

Dr. Åke Sander, İsveç’te bulunan Göteborg Üniversitesi’nde Edebiyat, Düşünce Tarihi ve Din Departmanı’nda din psikolojisi ve sosyolojisi profesörüdür. Doktorasını Göteborg Üniversitesi’nden felsefe alanında almıştır. Öncesinde aynı üniversitede felsefe alanında öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Kültürel Etkileşim ve Uluslararası Göç Çalışmaları Merkezi’nin direktörlüğünü üstlenmiştir. Yine aynı üniversitede sistematik teoloji alanında kıdemli öğretim üyeliği yapmıştır. Yıllar içinde Profesör Sander’in çalışmalarının belirgin özelliği, din olgusunu anlamak ve bilmek üzerine olmuştur. Ve bunun insanlar üzerindeki tecrübe etme, harekete geçme, düşünme ve hissetme etkileri ilgi alanına girmiştir. Sander, ayrıca dünya üzerindeki birçok üniversitede ders vermektedir. Pek çok kitabı ve 100’e yakın kitap bölümü ve makalesi vardır. aake.sander@religion.gu.se

Göran Larsson, Dr., Din Çalışmaları Profesörü, Göteborg Üniversitesi. Yazarın çalışmaları daha çok Avrupa’da İslam ve Müslümanlar olsa da, aynı zamanda İslam teolojisi, Kur’an Çalışmaları, Din ve Medya ilişkisi üzerine de yayınları bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra Göran Larsson, Eğitim Bakanlığı’nda İsveç’teki imamların eğitimi konusunda sekreterlik yapmıştır. goran.larsson@religion.gu.se


İsviçre – Saira Bano Orakzai:
Saira Bano Orakzai, Güney Afrika’daki Free States Üniversitesi’nde Uzlaşma ve Sosyal Adalet Enstitüsü’nde post-doktora araştırmacısı olarak çalışmaktadır. Doktorasını Avustralya New England Üniversitesi’nden Barış ve Çatışma Çalışmaları alanında almıştır. 2009-2013 yılları arasında doktora çalışması yapmak için Avustralya burs ödülünü almaya hak kazanmıştır. Yazar aynı zamanda Pakistan’daki Peshawar Üniversitesi’nde Barış ve Çatışma Çalışmaları alanında misafir asistan profesördür. 2015 yılında, Washington DC’de, Strateji ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’ne bilim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2013-2014 yılları arasında İnsan Hakları Konsorsiyumu Charles Wallace Trust’ta bulunmuştur. Londra Üniversitesi’nde Commonwealth Çalışmaları Enstitüsü’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulunmuştur. Yazarın on bir yayını olup, barış ve çatışma çalışmaları üzerinde iki yeni yazı üzerinde çalışmaktadır. orakzai.saira@gmail.com


İngiltere – Arzu Merali
Arzu Merali, İngiltere, Londra’da yaşayan yazar ve araştırmacıdır. İslami İnsan Hakları Komisyonu’nun kurucuları arasındadır ve araştırma departmanına başkanlık etmektedir. Özellikle İslamofobiyi de içeren İnsan hakları ve sosyal adalet meseleleri üzerine çeşitli akademik makaleleri, raporları ve kitapları bulunmaktadır. Merali aynı zamanda Kritik İslam Çalışmaları yaz okulunda öğretim görevlisidir. İnsan onuru, İslam feminizmi ve insan hakları yazarın odaklandığı bazı konu başlıkları arasındadır.