Besnik Sinani – Arnavutluk

Besnik Sinani, Berlin Özgür Üniversitesi’nde Doktora yapmaktadır. Projeleri ağırlıklı olarak İslam dininin modern yapısı ve Suudi Arabistan’daki din, toplum ve siyaset ilişkileri ile ilgilidir. New York Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Sinani, tezini Suudi Arabistan’da öğrenim gören Arnavut imamlar özelinde dini fikirlerin dönüşümü ve taşınması ile ilgili yazmıştır. 2009 yılından bugüne Arnavutluk, Makedonya ve Kosova’da din, sekülerlik, dini aşırılık ve İslamofobya ile ilgili çalışmaları yayımlanmıştır. E-mail: bs1387@nyu.edu.


Farid Hafez – Avusturya

Farid Hafez, Salzburg Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Bölümünde araştırmacıdır. Viyana Üniversitesinde Siyaset Bilimi doktorasını tamamlamıştır. Dünya üzerinde farklı üniversitelerde dersler vermektedir. Columbia Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Almanca-İngilizce İslamofobi Çalışmaları Yıllığı’nın editörüdür (www.jahrbuch-islamophobie.de). “Avusturya’da İslamofobi” (Prof. John Bunzl ile ortak editör) başlıklı çalışması nedeniyle 2009 yılı siyasi kitabı kategorisinde Bruno-Kreisky- ödülüne layık görülmüştür. Ondan fazla kitap ve yirmiden fazla makale yayınlamıştır.  farid.hafez@sbg.ac.at


Amina Easat-Daas – Belçika

Amina Easat-Daas, doktorasını Aston Üniversitesi, Birmingham, İngiltere’de tamamlamıştır. Doktora konusu ‘’Frankofon Avrupa’da Müslüman Kadınların Siyasi Katılımı: Fransa ve Belçika’nın Karşılaştırmalı Analizi’’ olup, söz konusu iki ülkede Müslüman kadınların siyasi katılımları hususunda motivasyonları, imkanları ve önlerindeki engelleri incelemektedir. Amina’nın ilgi alanları arasında Müslümanların siyasi katılımı ve temsili, Müslüman kadınların kıyafeti, ‘Avrupalı İslam’ ve Müslüman karşıtı önyargı ya da Avrupa’da İslamofobi bulunup bu konularda pek çok kitap bölümü ve makalesi yayın aşamasındadır. Önde gelen Avrupalı sivil toplum kuruluşlarında çalışmıştır. Daas, İngiltere’de düzenlenen akademik konferanslara düzenli olarak katılmakta olup, Brüksel’de Avrupa Parlamentosunda Müslüman karşıtı önyargıyla alakalı sunumlar yapmıştır. aeasat@gmail.com


Hikmet Karčić – Bosna Hersek

Hikmet Karčić, Boşnakların İslami Gelenekleri Enstitüsü’nde Araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 2014 yılından beri Saraybosna Üniversitesi’nde Doktora adayı olan Karčić, “Detention Camps as a Tool for Ethno-religious Cleansing of NonSerbs in Bosnia and Herzegovina 1992-1995” başlıklı Doktora tezi üzerinde çalışmaktadır. 2010 yılında Saraybosna Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2012 yılında aynı okulda Yüksek Lisansını tamamladı. Geçmişte Bosna Herkes Kayıp İnsanlar Enstitüsü ve İleri Çalışmalar Merkezi’nde görev yapan Karčić, TPOS Vakfı’nda “1992-1995 arasında Bosna Hersek’te Gözaltı Kamplarının Haritalandırılması” projesinde koordinatör olarak görev aldı. “An Appeal for Truth” (Konrad Adenauer Stiftung, 2013) isimli çalışmanın yazarı ve “Remembering the Bosnian Genocide: Justice, Memory and Denial” (Institute for Islamic Tradition of Bosniaks, 2016) isimli derginin editörlüğünü yaptı. Karčić ayrıca “Muslim World: Population and Religiosity” (Muslimanski svijet: populacija i religioznost, Centar za napredne studije, 2013) ve Balkan Wars 1912-1913: Death and Forced Exile of Ottoman Muslims (Balkanski ratovi 1912-1913: Smrt i prisilno prognonstvo osmanskih muslimana, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2012) isimli çalışmaları tercüme etti.


Hayri A. Emin – Bulgaristan

Sofya Üniversitesi Uluslararası Siyasi İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları Bölümü’nde Yüksek Lisansını tamamlayan Hayri A. Emin, halihazırda Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doktora öğrencisidir. Çalışma alanları arasında Uluslararası İlişkiler, Balkan siyaseti, güvenlik meseleleri, İslamofobya, din ve inanç özgürlüğü, nefret suçları, sivil toplum ve azınlık meseleleri yer almaktadır.


Dino Mujadžević – Hırvatistan

Dino Mujadžević, Lancaster Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi ve Humboldt (Ruhr Üniversitesi Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Tarihi Kürsüsü) Doktora sonrası araştırmacısıdır. 2000 yılında Zagreb’de Felsefe Fakültesi’nden Tarih ve Türkoloji alanlarından mezun oldu. 2002-2007 arasında Zagreb’de Lexicographic Institute’de ve 2008-2013 arasında Hırvatistan Tarih Enstitüsü’nde görev yapmıştır. 2010 yılında Zagreb Üniversitesi’nde Doktorasını tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında Osmanlı Balkanları tarihi, Sosyalist Yugoslavya, Hırvatistan’da İslam ve Bosna Hersek’te Türk destekçiliği yer almaktadır. Yearbook of Muslims in Europe, Journal of Muslims in Europe, Journal of Muslim Minority Affairs, Südosteuropa ve Jahrbücher für Geschichte Osteuropas gibi akademik dergilerde makaleleri yaymılanmıştır. “Turkish Foreign Policy and Pro-Turkish Activism in Bosnia: Actors, Discourses and Textual Corpora (2002-2014)” başlıklı çalışması 2017 yılı içerisinde yayımlanacaktır (Otto Harrassowitz). E-mail: Dino. Mujadzevic@rub.de


Selma Muhič Dizdarevic – Çek Cumhuriyeti

Selma Muhič Dizdarevič, Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde, Charles Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Sivil Toplum Çalışmaları Bölümü’nde yardımcı doçenttir. Aynı zamanda ABD’de, Kaliforniya’da UC Berkeley Sosyal Yardım Bölümü’nde Fulbright bursuyla misafir öğretim üyesidir. Yazarın ilgi alanları arasında kâr gütmeyen örgütler, göçmenlik ve entegrasyon politikaları, feminizm, sosyal dışlama ve kesişimsellik bulunmaktadır. Kamu düzeni ve siyaset felsefesi üzerine doktorası vardır. selma.muhic@gmail.com


Linda Hyökki, Karin Creutz – Finlandiya

Linda Hyökki İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde doktora öğrencisidir. Almanya’da Mainz Üniversitesi’nde ‘Dil, Kültür ve Tercüme’ yüksek lisans programından mezun olmuştur. Daha önce bağımsız mütercim ve sertifikalı öğretmen olarak çalışmıştır. Çalışma alanları arasında Avrupa bağlamında Müslümanlar, çok kültürlülük ve çoğulluk, kimlik oluşumu, nitel araştırma metotları ve genelde İslamofobi, özelde Finlandiya’da İslamofobi bulunmaktadır. Anadili olan Fince dışında İngilizce, Almanca, İsveççe, Türkçe konuşabilmekte ve Fransızca okuyabilmektedir. lindahyokki@gmail.com


Karin Creutz – Finlandiya

Karin Creutz, Helsinki Üniversitesi Etnik İlişkiler ve Milliyetçilik Araştırmaları Merkezi’nde Araştırmacı olarak çalışmaktadır. Sosyoloji alanında Doktora adayı olan Creutz’un göç, entegrasyon, İslamofobya, aşırılık, medya ve milliyetçilik gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır. Creutz ayrıca Minority Rights Group Finland (MRG) ve Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) üyesidir. İslam’ın medyada yer alışı ile ilgili yazdığı Yüksek Lisans tezi Westermarck Award ödülüne layık görüldü. Creutz, CNN, Al Jazeera ve TRT World gibi uluslararası alanda yayıncılık yapan medya kuruluşlarına sıklıkla görüş vermektedir. E-mail: karin.creutz@helsinki.fi


Yasser Louati – Fransa

Yasser Louati, Paris Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim görmüş; İslamofobya ve ulusal güvenlik politikalarına odaklanan insan hakları aktivistidir. 2016 Haziran ayına kadar, Fransa’da İslamofobya Karşıtı Hareket’in (CCIF) sözcülüğünü ve uluslararası ilişkiler masası başkanlığını yapan Louati, bu görevleri öncesinde Fransız Müslüman toplumunun siyasi açıdan daha iyi temsil edilebilmesi için etkin eylemlerde bulunmuştur ve şu anda İslamofobya ve sivil hakların ihlali ile ilgili faaliyet gösterecek olan “Justice & Libertés Pour Tous” isimli hareketi başlatmaktadır. Al Jazeera, France 24 ve CNN gibi uluslararası medya kuruluşlarına Fransız siyaseti, Fransız Müslümanlar, İslamofobya ve insan haklarının ihlali gibi konularda görüş vermektedir. Çalışmaları Al Jazeera, Alternet, Middle East Eye, Liberation ve University of Berkeley’s Islamophobia Studies Journal gibi yerlerde yayımlanmıştır.


Aleksandra LewickiAlmanya

Aleksandra Lewicki, Bristol Üniversitesi’nde Doktorasını tamamladı. 2016 yılında Berlin Özgür Üniversitesi’nde Doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Çalışmaları göç sonrası toplumlarda kültürel, ekonomi ve siyasi asimetrikler ile ilgilidir. Bunların yanı sıra, İslamofobya gibi kültürel ırkçılık alanı üzerinde de çalışmaktadır. Çalışmaları Ethnic and Racial Studies and Citizenship Studies gibi uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. Lewicki, “Souveränität im Wandel” (2005, Lit Verlag) ve “Social Justice through Citizenship? The Politics of Muslim Integration in Germany and Great Britain” (2014, Palgrave Macmillan) isimli çalışmaların yazarıdır; birçok derginin de editörlüğünü yapmıştır. E-mail: Aleksandra.Lewicki@fu-berlin.de.


Alexandros Sakellariou – Yunanistan

Dr. Alexandros Sakellariou, Atina Sosyal ve Siyasal Bilimler Panteion Üniversitesi’nde post-doktora araştırmacısıdır. Aynı üniversiteden sosyoloji doktorası vardır. Yüksek lisansını da bu üniversitede tamamlayan Sakellariou, Atina Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde bir müddet çalışmıştır. MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement) isimli bir projede 2011-2015 yılları boyunca gençlerin sosyo-politik katılımları konusunda araştırmacı olarak çalışmıştır. Gençlerin mutluluğunu araştırma konusu edinen ve onların refahlarıyla ilgili iki araştırma projesi (MYWEB—Measuring Youth Well-Being) ile yenilikçi politikaların değerlendirilmesi hakkında bir araştırma projesi olan InnoSI (Innovative Social Policies: Strengthening Communities in Europe) üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik ilgi alanları siyaset ve din, Yunan toplumunda din grupları, dini özgürlük, din ve küreselleşme, genç aktivizmi ve sivil katılım ve sağ-kanat aşırıcılığıyla alakalıdır. Athens Friedrich Ebert Foundation aşırı sağ karşıtı ağı üyesidir. 2014’ten beri Avrupa’da Müslümanlar Yıllığının Yunanistan’da İslam raporunun eş yazarıdır (Brill). sociology.panteion@gmail.com


Zsolt Sereghy – Macaristan

Zsolt Sereghy Avusturya Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Enstitüsünde doktora öğrencisidir. Şu anki araştırmaları Avrupalı Müslüman toplulukları, göç, siyaset ve medyadaki güvenlikçi dilin kesiştiği noktalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Viyana Üniversitesi Doğu Çalışmalarından yüksek lisansı ve İskoçya’da St. Andrews Üniversitesi Orta Doğu ve Orta Asya Güvenlik Çalışmalarından M.Litt derecesi vardır. Araştırma alanları arasında Avrupa’da İslam ve göçmen Müslüman toplulukların güvenlikleştirilmesi, genel olarak Orta Doğu siyaseti ve özelde Lübnan siyaseti ve özellikle eğitim politikaları ile pop kültür bulunmaktadır. Sereghy pek çok makale yayınlamıştır, Yazar, Beyrut ve Viyana’da yaşamaktadır. zsolt.sereghy@gmail.com


James Carr – İrlanda

Dr. James Carr, Limerick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ders verip araştırma yapmaktadır. 2010’da İrlanda Araştırma Konseyi tarafından İrlanda’da Müslümanlara karşı ırkçılıkla alakalı araştırma yapmak üzere üç senelik bir bursa layık görülmüştür. İrlanda’da İslamofobi ve Müslüman-karşıtı ırkçılık konularında tanınmış bir konuşmacıdır


Claudia Giacalone – İtalya

Claudia Giacalone, vize ve göçmenlik işlemleri ile ilgili faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketinde çalışmaktadır. Asıl ilgili alanı göçmen hakları ile ilgilidir. Palermo Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, East London Üniversitesi’nde Mülteci Çalışmaları ve Toplumsal Gelişim Programında Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2013-2015 arasında Sicilya’da Sığınmacılar İçin Acil Durum Merkezi’nde göç danışmanı ve kültürel arabulucu olarak görev yapmıştır. 2016’dan beri Londra’da British Red Cross adına gönüllü faaliyetlerde bulunmaktadır. 2016 Ocak ayında Calais mülteci kampında bir ay boyunca sığınma ve göçmenlik konularında danışmanlık yapmıştır. İtalyanca’nın yanı sıra İngilizce ve Fransızca bilmektedir. E-mail: claudiagiacal@gmail.com


Anita Stasulane – Letonya

Anita Stasulane (1962), Dinler Tarihi Profesörü ve Daugavpils Üniversitesi (DU) Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü’dür. 1985 yılında Latvia Üniversitesi’nden daha sonra, 1998 yılında İtalya’nın Roma kentindeki Pontifical Gregorian Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Kendisi yeni dini hareketler ve gençlik kültürü üzerine çalışmaktadır. Şu sıralarda dini köktencilik ve İslamofobi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Anita Stasulane nitel ve etnografik araştırma metotları konusunda çalışmaktadır. Buna ek olarak 2006’dan beri Daugavpils Üniversitesi’nce hazırlanan Kultūras Studijas (Kültürel Çalışmalar)’ın editörlüğünü yapmaktadır.


Birutė Sabatauskaitė – Litvanya

Litvanya İnsan Hakları Merkezi (LCHR) Direktörü Birutė Sabatauskaitė, avukat ve eşit fırsatlar, ırkçılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBT hakları alanlarında faaliyet gösteren bir aktivisttir. 2010-2016 arasında Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR) için ırkçılık ve ayrımcılıkla ilgili bir dizi rapor hazırladı. BM Irkçılıkla Mücadele Komitesi’ne alanıyla ilgili birçok rapor sundu. E-mail: birute@lchr.lt


Eglė Urbonaitė Tilindienė – Litvanya

Eglė Urbonaitė Tilindienė Eşit Fırsatlar Ombudsmanı Ofisi’nde çalışmaktadır. Uluslararası Hukuk alanında Yüksek Lisans yapan Tilindienė, etnik çalışmalar, din özgürlüğü ve nefret söylemi konuları üzerinde çalışmaktadır. 2011-2015 arasında Litvanya İnsan Hakları Merkezi’nde avukat olarak görev yapan Tilindienė, bu görevi süresince Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR) için ırkçılık ve ayrımcılıkla ilgili İslamofobi, iş piyasası ve nefret suçları özelinde bir dizi rapor hazırladı. Buna ek olarak, son Avrupa Parlamentosu seçimleri süresinde siyasi nefret söylemi üzerine bir rapor kaleme aldı. E-mail: egle.tilindiene@lygybe.lt


Karolis Žibas – Litvanya

Karolis Žibas Litvanya Sosyal Araştırma Merkezi (Etnik Çalışmalar Enstitüsü) ve Vytautas Magnus Üniversitesi’de (Demografik Araştırmalar Merkezi) Araştırmacı olarak çalışmaktadır. Diversity Development Group isimli bağımsız düşünce kuruluşunun kurucusu olan Žibas, sosyolog, araştırmacı ve insan hakları, göç, göçmen entegrasyonu ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum aktivistidir. Sosyoloji alanında Doktora yapmıştır. E-mail: karolis@ces.lt


Mitre Georgiev – Makedonya

Mitre Georgiev, insan hakları savunucusu, avukat ve araştırmacıdır. Makedonya, Bitola’da doğmuştur. Iustiniana Prima’dan Makedonya, Üsküp’te hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Hırvatistan’ın Zagreb Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Makedonya, Hırvatistan ve farklı ülkelerde çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışmıştır. Araştırma alanları arasında ayrımcılık, insan hakları, göç, iltica, suçluların geri iadesi, AB hukuku ve vatandaşlık vardır. etc.mitre.georgiev@googlemail.com


Ineke van der Valk – Hollanda

Dr. Ineke van der Valk (Siyaset Bilimi, Amsterdam Üniversitesi, Amsterdam Anti-Ayrımcılık Bürosu) şu alanlarda uzmanlaşmıştır: ırkçılık, islamofobi, aşırıcılık, radikalleşme ve etnik ilişkiler, çok kültürlü toplumlarda çeşitlilik ve Hollanda’da göçmenlerin tarihi. Eğitim çalışmaları ve etnik çalışmalar alanlarında diploma sahibi olan Ineke van der Valk, Amsterdam Üniversitesi’nde söylem çalışmaları konusunda doktorasını tamamlamıştır. Öncesinde Anne Frank Müzesi’nde kıdemli araştırmacı olarak çalışmıştır. Bu tecrübesi sırasında, radikalleşme aşamaları, sağ kanat aşırıcılığı ve İslamofobi üzerine çalışmalar yürütmüştür. Doktora çalışmalarını sosyal bilimler ve söylem analizi üzerine yürüten Ineke van der Valk, aşırı sağa yönelik Hollanda ve Fransa’da siyasi söylemlerde etnik meselelerin algısı konusunda karşılaştırmalı bir çalışma yapmıştır: ‘Farklılık, Anormallik, Tehdit’ (Aksant 2002). Buna ek olarak, Ineke van der Valk, Viyana Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesi’nin beraber yürüttüğü ‘Avrupa Ülkelerinde Irkçılık’ konulu bir araştırma projesine katılmıştır. 1970’ler ve 1980’lerde bir sosyal hizmet çalışanı ve insan hakları aktivisti olan Ineke van der Valk, Açık Toplum Vakfı ve Stichting het PALET gibi kurumların desteklediği çeşitli sivil toplum örgütlerinde, belediyelerde ve çeşitli kurumlarda siyaset danışmanı olarak çalışmıştır. Şu anda Hollanda’da İslamofobi üzerine çalışmalarını sürdürmekte olup, ‘Hollanda’da İslamofobi’ projesini yönetmektedir.


Konrad Pedziwiatr – Polonya

Konrad Pędziwiatr, doktorasını Belçika’da Leuven Katolik Üniversitesi’nden almıştır. Yüksek lisansını ise İngiltere’de Exeter Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü’nde ve Polonya’da Jagiellonian Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Yazarın, Avrupa’da İslam ve Müslümanlar, dinler, göç, azınlıklar ve Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da sosyal hareketler üzerine sayısız bilimsel yayını bulunmaktadır. Sosyal ve Kültürel Antropoloji Kurumu, Oxford Üniversitesi, Bradford Üniversitesi Marie Curie Enstitüsü, Açık Toplum Vakfı Sivil Eğitim Projesi gibi pek çok kurumda araştırmacı olarak çalışmıştır. Şu anda Polonya’da Krakov Ekonomi Üniversitesi’nde Asistan Profesör olarak, aynı zamanda İsveç’te Södertörn Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır.


Eva Kalny – Portekiz

Eva Kalny, Hannover Leibniz Üniversitesi’nde kültürel antropolog ve sosyolog olarak çalışmaktadır. Viyana Üniversitesi’nde Doktorasını tamamladı. Çalışma alanları arasında Müslüman-karşıtlığı, kadın hakları, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve sosyal hareket teorileri gibi insan haklarını ilgilendiren konular yer almaktadır. Kalny’nin akademik kimliği kadar aktivist kimliği de bulunmaktadır. Önemli çalışmaları arasında şunlar yer almaktadır: “Against superciliousness. Revisiting the debate 60 years after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights” in Critique of Anthropology 29(9): 371-394, 2009; ve “Anti-Muslim racism in comparison: potentials for countering Islamophobia in the classroom” in Islamophobia Studies Journal 3(2): 71-84, 2009. Email: eva.kalny@idd.uni-hannover.de


Renat Bekkin – Rusya

Rus Bilim Akademisi Afrika Çalışmaları Enstitüsü’nde Ekonomi alanında Doktora derecesi alan Bekkin’in tezi İslam ekonomik modelinin ve finansal birimlerinin dünya ekonomisindeki yeri ile ilgili olmuştur. Ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış 60’dan fazla makalesi bulunan Bekkin, Kazan Federal Üniversitesi İslam Çalışmaları Bölümü’nün kuruculuğunu yapmış ve 2010-2015 arasında bölüm başkanı olarak görev almıştır. 2015 yılında Kazan İslam İncelemeleri Dergisi’ni kurdu ve derginin baş editörü oldu. Aynı yıl Rus Bilimler Akademisi tarafından “Rus Bilimler Akademisi Profesörü” ile taltif edildi. Şu anda İsveç Södertörn Üniversitesi’nde Doktora yapan Profesör Bekkin, Hırıstiyan ve Müslüman din örgütleri özelinde Rusya’daki Hırıstiyan-Müslüman ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Email: bekkin@mail.ru


Bojan Perovic – Sırbistan

Bojan Perovic, Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora öğrencisi olarak bulunmaktadır. Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans derecesini alan Bojan Perovic, yine Belgrad Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İnsani Hukuk ve İnsan Hakları dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Hamburg Üniversitesi’ne geçmeden önce iki yıl boyunca Belgrad’daki Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Araştırmaları Merkezi’nde araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Bu çalışmaları boyunca Bojan Perovic sayısız projeye katılarak pek çok tecrübe kazanmıştır. Bu alanların başında, insan hakları, insani hukuk gelmektedir. Bu alanlarda pek çok prestijli projeye katılan Perovic, bunun yanı sıra insan hakları alanında uzmanlaşmış pek çok STK’da gönüllü olarak çalışmıştır. Yazarın akademik ilgisi ve araştırma alanları şu şekildedir: uluslararası kamu hukuku, özellikle insan hakları, uluslararası insani hukuk ve ayrımcılık, milliyetçilik ve adalettir.


Monika Zaviš – Slovakya

Monika Zaviš, Žilina Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe ve Din Çalışmaları Bölümü’nde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Comenius Üniversitesi Din Felsefesi alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Zaviš, Doktorasını din çalışmaları alanında tamamlamıştır. Çalışma alanları ile ilgili elliden fazla yayın yapan Zaviš, ulusal ve uluslararası birçok projede yer almıştır. Zaviš’in çalışmaları disiplinlerarası olmakla birlikte İslam özelinde dünya dinlerindeki güncel biyoetik konuları ile ilgilidir. E-mail: 0liliom0@gmail.com


Anja Zalta – Slovenya

Anja Zalta Sosyoloji, Etnoloji ve Kültürel Antropoliji alanında öğrenim gördü ve şu anda Ljubljana Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Din Sosyolojisi alanında Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Dini gelenekler ve kimlikler, Sloventa’da ve Balkanlar’da İslam, dinler arası ve kültürler arası diyalog, Avrupa’nın kültürel ve dini tarihinde tek tanrılı dinlerin (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) etkisi üzerine birçok yayını bulunmaktadır. 2004-2006 arasında Türkiye’de sekülarizm ile ilgili olarak Konya şehrinde araştırma faaliyetlerinde bulundu. 2013 yılında İstanbul ve Tur Abdin bölgesindeki Hırıstiyan azınlıklarla ilgili çalışma yaptı. Güncel çalışma alanları arasında dinsel azınlıklar sorunu, insan hakları ve tek tanrılı dinlerde kadın hakları yer almaktadır. E-mail: Anja. Zalta@ff.uni-lj.si


Abdul Halik Azeez – İspanya

Şu anda Granada Üniversitesi’nde mezuniyet sonrası eğitimini tamamlayan Abdul Halik Azeez, Sri Lanka Colombo’da Eleştirel Söylem Analizi’nde araştırmacıdır. Kariyeri medya, ekonomi, işletme yönetimi ve kalkınma alanlarını kapsayan Azeez’in Sri Lanka’daki daha önceki çalışması ülkedeki İslamofobya ve etnik şiddet ile ilgili gelişmeleri araştırmak ve raporlamak olmuştur. Fotoğrafçılığa meraklı olan Azeed, çalışmalarını uluslararası alanda sergileme fırsatı bulmuştur. E-mail: halikazeez@correo.ugr.es


Carmen Aguilera-Carnerero – İspanya

Carmen Aguilera-Carnerero, Grana Üniversitesi Dil Bilimi Çalışmaları Bölümü’nde Öğretim Görevlisidir. Mezuniyet sonrasında Giessen (Almanya) ve Standorfd’da (ABD) araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Halihazırda Granada ve Murcia üniversitelerinde ders veren Carnerero, akademik GRETA dergisinin editörleri arasındadır. Araştırma alanları arasında söz dizimi, korpus dil bilimi ve semantik-söz dizimi arayüz çalışmaları yer almaktadır. Yakın zamanda sosyal medyayı dil bilimi çerçevesinde inceleme ve eleştirel dijital söylem analizi ile ilgili çalışmalar da yapmıştır. E-mail: carmacar@ugr.eskorpur


Najate Zouggari – İsviçre

Najate Zouggari Lozan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sosyolog olarak görev yapmaktadır. Güncel araştırmaları arasında iş ve kültür sosyolojisi, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve eleştirel teori yer almaktadır. Paris’te Felsefe, Siyaset Bilimi ve  Estetik & Karşılaştırmalı Edebiyat alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Zouggari, 2016 yılında İsviçre Ulusal Fonu tarafından tahsis edilen Doc. Mobility Bursu’nu almış ve New York Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Şu anda Berlin Humboldt Üniversitesi Avrupa Etnolojisi Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olan Zouggari’nin yakın dönem akademik çalışmaları etnografya ve nitel yöntemler, zanaat uygulamaları, materyaller ve fotoğrafçılık ile ilgili olmuştur. Daha önce Londra ve Paris’te Avrupa’da ırkçılık, cinsellik ve İslamofobi ile ilgili olarak gazeteci olarak görev yapmıştır. E-mail: najate.zouggari@unil.ch


Arzu Merali – Birleşik Krallık

Arzu Merali, İngiltere, Londra’da yaşayan yazar ve araştırmacıdır. İslami İnsan Hakları Komisyonu’nun kurucuları arasındadır ve araştırma departmanına başkanlık etmektedir. Özellikle İslamofobiyi de içeren İnsan hakları ve sosyal adalet meseleleri üzerine çeşitli akademik makaleleri, raporları ve kitapları bulunmaktadır. Merali aynı zamanda Kritik İslam Çalışmaları yaz okulunda öğretim görevlisidir. İnsan onuru, İslam feminizmi ve insan hakları yazarın odaklandığı bazı konu başlıkları arasındadır.